Ośrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną

Jeśli doświadczasz trudności w życiu osobistym lub zawodowym, potrzebujesz rozmowy, wsparcia, porady... Jeśli jakieś przeżycie dokucza Ci i męczy, czegoś nie rozumiesz albo chcesz coś zmienić... Może chcesz nauczyć się lepiej rozpoznawać, nazywać swoje emocje, zrozumieć ich wpływ na Twoje myślenie i działanie.

Może chcesz lepiej ułożyć sobie relacje z innymi ludźmi - ZADZWOŃ!

Sesje prowadzone są również poprzez komunikator Skype.Oferta
   psycholog on-line

O mnie

seksuolog on-line

Terapeuta uzależnień, seksuolog , stały mediator sądowy.
Psychoterapeuta z powołania i pasji
Renata Raczyńska
www.mediator-raczynska.pl

Obszary pracy:
- nerwice, depresje, fobie, stany lękowe, zburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, nadwaga, dysfunkcje seksualne,
- problemy adaptacyjne (rozstanie, rozwód, brak sukcesów osobistych, żałoba),
- problemy małżeńskie,
- problemy rodzinne,
- terapia uzależnień (uzależnienie od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, hazardu, gier komputerowych, komputera i internetu, terapia seksoholizmu),
- mediacje sądowe i pozasądowe.

Życie każdego z nas składa się z chwil lepszych i gorszych. Nierealne jest zakładanie, że można liczyć na same pozytywne zdarzenia. Czasami coś idzie zdecydowanie nie po naszej myśli. Warto jednak dążyć do poczucia spełnienia, zadowolenia i sensu istnienia. Nauczyć się takiego podejścia, które pozwala cieszyć się życiem, a nie mozolnie brnąć przez kolejne dni, bez światełka w tunelu trudności. Optymizm, poczucie nadziei i dobrego życia, przynoszącego wiele szczęśliwych chwil - to odwieczne ludzkie dążenia. Co więcej, każda osoba ma prawo kształtować swoje życie w taki sposób. Dobrą wiadomością jest to, że masz duży wpływ na własny dobrostan.

Skorzystanie z pomocy nie świadczy o Twojej słabości - wręcz przeciwnie - świadczy o tym, że traktujesz życie na tyle poważnie, że chcesz, by podążało w wybranym przez Ciebie kierunku.

Przyznanie się, że potrzebna jest pomoc specjalisty jest trudne i zajmuje dużo czasu. Ten pierwszy krok musimy wykonać sami. Kolejnym krokiem jest umówienie się na wizytę. Warto jednak podjąć ten trud, gdyż psychoterapia może przynieść wiele zmian - to na ile się zmienisz jest Twoją osobistą decyzją.

Korzyści z psychoterapii:
- Lepsze rozumienie swoich zachowań, potrzeb i uczuć - co pozwali Ci bardziej świadomie podejmować decyzje o swoim życiu.
- Bardziej satysfakcjonujące budowanie relacji z innymi ludźmi, pozwala czasem też czerpać więcej zadowolenia z ważnych dla ciebie relacji.
- Zanik, lub osłabienie dokuczających Ci objawów takich jak lęk, uczucie pustki, napięcie i "nerwy", dolegliwości somatyczne o podłożu psychicznym (np. bóle głowy, "ścisk żołądka", drżenie rąk itp.).
- Bardziej realne postrzeganie siebie, swoich możliwości, pragnień, celów życiowych i własnej wartości.

Współczesna wiedza na temat psychoterapii ma charakter wysoce zróżnicowany. Składa się z wielu dotyczących zaburzeń koncepcji, u których podstaw leżą odmienne założenia ontologiczne, epistemologiczne i wynikająca z nich praktyka psychoterapeutyczna. Niektóre z teorii z uwagi na podobną konceptualizację zjawisk patologicznych oraz metody postępowania terapeutycznego można pogrupować w tzw. szkoły psychoterapii, te zaś z kolei, tworzą teoretyczne kierunki (nurty) w psychopatologii.

Specjalistyczne szkolenia z zakresu różnych nurtów psychoterapeutycznych pozwalają mi na to, aby w pracy klinicznej nie trzymać się ściśle jednej, konkretnej orientacji teoretycznej. Wykorzystuję techniki z różnych podejść psychoterapeutycznych, łącząc różne nurty w celu jak najbardziej optymalnego ich wykorzystania dla dobra klienta. Podejście takie wypływa z gruntownej wiedzy na temat łączonych podejść psychoterapeutycznych, i nie jest spontaniczną improwizacją.

Ukończyłam studia o specjalności:

- Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych, diagnoza i terapia psychologiczna - Uniwersytet Opolski,
- Terapia rodzin – Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie,
- Seksuologia kliniczna - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach,
- Zintegrowana Szkoła Psychoterapii Uzależnień - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach,
- Pedagogika i promocja zdrowia - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
- Arteterapia - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie,
- Żywienie człowieka - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
- Psychodietetyka - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie.

Kursy i szkolenia:
- Podyplomowa Szkoła Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
- Podyplomowe szkolenia z zakresu terapii małżeństw i par w Krakowie - Klinika Małżeńska oraz w Katowickim Instytucie Psychoterapii,
- Podyplomowe studium "Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym" w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im Profesor Marii Orwid.
- Uczestniczę systematycznie w szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii dysfunkcji seksualnych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Posiadam certyfikaty:
- Zaburzenia seksualne w psychoterapii nerwic.
- Terapia dysfunkcji seksualnych kobiet.
- Terapia dysfunkcji seksualnych mężczyzn.
- Diagnoza przyczyn wygasania współżycia między partnerami w długotrwałej relacji.
- Terapia hiperseksualności.
- Psychoterapia patologicznej hiperseksualności w podejściu poznawczo-behawioralnym.

Systematycznie superwizuję swoją pracę u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.

Zrealizowałam staże kliniczne m. in. w Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii INTIMED w Warszawie, w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej, w Oddziale dziennym psychiatrycznym w Szpitalu Św. Łukasza w Bielsku-Białej, w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Sosnowcu.

Jestem stałym mediatorem sądowym w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, w Sądzie Okręgowym w Katowicach oraz w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Oferta

Psychoterapia indywidualna

Ma formę systematycznych spotkań mających na celu osiągnięcie sprecyzowanego celu. Po kilku wstępnych konsultacjach zawierany jest kontrakt terapeutyczny, w którym określone są warunki przyszłej współpracy. Kontrakt dotyczy celu terapii, częstotliwości spotkań, warunków płatności, oraz zasad współpracy mówiących o dyskrecji, szczerości i punktualności.

Sesje trwają 50 min, i odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu. Długość terapii dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Koszt sesji wynosi 100 zł.

Terapia małżeńska/par

Rozmowy z psychoterapeutą dają możliwość innego spojrzenia na trudności w związku, oraz na przezwyciężenie ich. Kryzys, którego doświadczamy może stać się początkiem głębszego zrozumienia partnera oraz samego siebie. Wzajemne zrozumienie jest nieodłącznym warunkiem wyjścia z kryzysu, gdyż sprzyja inspiracji poznawczej, ułatwia rozwiązywanie problemów oraz jest warunkiem autentycznego kontaktu osobowego.

Terapia par adresowana jest do osób, które:
- przeżywają kryzys, rozważają rozstanie,
- mają kłopot w porozumiewaniu się, wyrażaniu swoich oczekiwań potrzeb, uczuć, oddalają się od siebie,
- w związku doświadczają burzliwych kłótni, wzajemnych oskarżeń i krzywdzenia się,
- doświadczają trudnej do przyjęcia zmiany - utrata pracy, odejście dzieci z domu, narodziny dziecka,
- w związku brakuje zaufania i zrozumienia, partnerzy nie wspierają się,
- nie doświadczają satysfakcji i wzajemnej bliskości wynikającej z życia seksualnego.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Sesje terapeutyczne trwają 60 min.

Koszt sesji wynosi 150 zł.

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna dotyczy całej rodziny jako całości i systemu.

Obszarem oddziaływań terapeutycznych są przede wszystkim wzajemne relacje i interakcje zachodzące w rodzinie oraz ich wpływ na funkcjonowanie poszczególnych osób.

Spotkania odbywają się co 2 tygodnie.

Sesja terapeutyczna trwa 90 min. (1,5 godziny zegarowej).

Cena za jedną sesję wynosi 200 zł.

W spotkaniu uczestniczą wszyscy członkowie rodziny.

Terapia seksuologiczna

Wielu ludzi w różnych momentach życia zadaje sobie dręczące pytanie: czy moje reakcje seksualne są prawidłowe? Czy reaguję tak jak inni? Jak właściwie powinno wyglądać prawidłowe życie seksualne? Czy jesteśmy dobrani seksualnie? Co mogę uczynić, aby moje dziecko miało w przyszłości udane życie seksualne? Czy trudności w kontaktach seksualnych mogę przezwyciężyć sam, czy też powinienem udać się do specjalisty? itp. Pytań takich może być wiele, a odpowiedzi nie dają się niestety sprowadzić do prostych formuł i porad. Każdy człowiek jest przecież inny, przez swoją niepowtarzalną osobowość, indywidualne doświadczenia życiowe i specyficzną tylko dla siebie i swojego układu partnerskiego sytuację życiową. Nie oznacza to jednak, aby przedstawione powyżej pytania musiały pozostać bez odpowiedzi.

Rozmowa z seksuologiem pomoże Ci uzyskać wiedzę na temat własnej seksualności, da Ci możliwość wspólnej analizy źródeł problemów, które mogą być trudne do samodzielnego przezwyciężenia, zwłaszcza jeśli uwarunkowane zostały jakimś odległym w czasie zespołem doświadczeń.

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne przebiega na różnym poziomie złożoności, zależnie od rodzaju występujących zaburzeń, ich zaawansowania i utrwalenia. W przypadkach najprostszych wystarcza jednorazowa konsultacja, najczęściej jest to jednak zespół działań realizowanych w ciągu kilku miesięcy.

Sesja trwa 50 min.

Koszt sesji wynosi 100 zł.

Obszary pracy:
- Diagnostyka i terapia dysfunkcji seksualnych: problemy z potencją/zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, brak lub utrata potrzeb seksualnych, ból podczas stosunku, zaburzenia orgazmu.
- Uzależnienie od seksu.
- Uzależnienie od pornografii.
- Perwersje.
- Problemy w zakresie tożsamości płciowej (transseksualizm, transwestytyzm).
- Brak akceptacji własnej orientacji seksualnej.
- Przygotowanie do ujawnienia orientacji seksualnej.
- Edukacja seksualna.
- Terapia małżeńska i partnerska zaburzeń seksualnych.

Dojazd

Kontakt

Rejestracja wyłącznie telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 20.00 tel. 517 301 547


Ośrodek Psychoterapii, Mediacji i Pracy z Rodziną
Bielsko-Biała
ul. Warszawska 5
II piętro p. 217